Tagged: น้ำมัน

ราคาน้ำมัน 29/3/66 พรุ่งนี้น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ขึ้นแล้ว

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันวันนี้ ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 30 มี.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ราคาน้ำมันวันนี้ มีผล 30/3/2566 เบนซิน 95 : 44.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 : 36.35 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : 36.08 บาทต่อลิตร E20 : 34.04 บาทต่อลิตร E85...

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 มิถุนายน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เบนซิน 95 : 52.06 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 : 44.65 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : 44.38 บาทต่อลิตร E20...

ราคาน้ำมัน 27 เม.ย. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 80 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 27 เม.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เบนซิน 95 : 46.26 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.85 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.58 บาทต่อลิตร E20 : 37.74 บาทต่อลิตร E85 :...