ราคาน้ำมันวันนี้ 22 มิถุนายน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 52.06 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 44.65 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 44.38 บาทต่อลิตร
  • E20 : 43.54 บาทต่อลิตร
  • E85 : 37.24 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

You may also like...