วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ PEA ดูเลย

ขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

(เฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก)

1. ขั้นตอน เตรียมข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

 • เตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขบัตรประชาชน

2. ขั้นตอน เลือกวิธีลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

 • ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
 • ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code ในใบแจ้งหนี้
 • ลงทะเบียนผ่านทางเฟซบุ๊กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
 • ลงทะเบียนผ่าน Line @Peathailand

3. ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ >> https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

 • ใส่ข้อมูลชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก (บนใบแจ้งหนี้)
 • จากนั้นกดเลือกตรวจสอบข้อมูล

4. ระบบจะตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

5. ขั้นตอน เลือกช่องทางการรับเงิน

 • ใส่เบอร์โทรติดต่อ
 • ติ๊กทำเครื่องหมายถูกที่ช่องยินยอมรับการแจ้งข่าวสารของ PEA ผ่านทาง SMS
 • ช่องทางการรับเงินสามารถเลือกได้ 4 ช่องทาง เช่น พร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน), ผ่านบัญชีธนาคาร (กรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์,ทหารไทย TMB และธนาคารอิสลาม) หรือติดต่อรับที่สำนักงานการไฟฟ้า จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ

6. ขั้นตอน รอรับ SMS ยืนยัน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

You may also like...