ข่าวราคาทองคำ 22 มีนาคม 2562 (ภาคค่ำ)

โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์โอกาสที่ข้อตกลงเบร็กซิทของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ขององักฤษจะได้รับการรับรองเหลือ 50% จาก 60% และปรับเพิ่มคาดการณ์โอกาสการแยกตัว “แบบไร้ ข้อตกลง” จากสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึนเป็น 15% จาก 5% สอดคล้องกับ ธนาคารดอยช์ แบงก์ ปรับเพิ่มคาดการณ์เบร็กซิทแบบไร้ ข้อตกลง เพิ่มขึนเป็น 20% ซึ่ง เป็นระดับ สูงสุดที่เคยเป็นมา จาก 10% เช่นเดียวกับ เจพีมอร์แกนทีปรับเพิ่มโอกาสของเบร็กซิทแบบไร้ข้อตกลง เพิ่มขึ้นเป็น 15% จาก 10% กระแสคาดการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของ เบร็กซิทแบบไร้ ข้อตกลง ที่เพิ่มสูงขึ้น จนกดดัน สกุลเงินปอนด์ และส่งผลให้ราคาทองปรับตัวขึ้นได้อย่างจํากัด เบืองต้นต้องรอดูการเคลื่อนไหวของราคาว่าจะสามารถยืนในบริเวณแนวต้าน 1,317 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ หากราคาไม่สามารถผ่านไปได้อาจเห็นการย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ 1,298 ดอลลาร์ต่อออนซ์ดงันนหากระยะสั้นราคาทองคําทดสอบ แนวต้านแล้วยังไม่สามารถผ่านได้ยังคงแนะนําให้นักลงทุน ที่มีทองคําในมืออาจแบ่งขายบางส่วนเพื่อรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง ที่มา ylgbullion.co.th

เช็คราคาทองย้อนหลัง

You may also like...