Tagged: ไวรัสโคโรนา

เยียวยาปิดแคมป์ ชดเชยเงินสด 50% พร้อมดูแลอาหารทุกมื้อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผย  ช่วงปิดแคมป์ 1 เดือน กระทรวงฯจะ เยียวยาปิดแคมป์ กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 เนื่องจาก ศบค. แถลง ให้สถานประกอบการปิดตามคำสั่ง โดยให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเป็นเงินสด 50% ของค่าจ้าง ให้คนงานทุกๆ 5 วัน พร้อมดูแลอาหารทุกมื้อตลอด 1 เดือน ตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองวันต่อวัน ตลอดเวลาการปิดแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งมีระบบตรวจสอบแรงงาน จะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง หากไม่อยู่ก็จะไม่ได้รับเงินชดเชย โดยจะประสานกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจ swab แรงงานในแคมป์คนงาน 100% หากผู้ไม่พบเชื้อ ต้องฉีดวัคซีนโควิด รวมทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบทุกโรงงานใน กทม.และปริมณฑล ในรูปแบบ...

ข่าวโควิดวันนี้ 22 มี.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 73 คน

ศบค. แถลงเมื่อวันจันทร์ 22 มี.ค. ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) รายใหม่ทั่วประเทศ 73 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 66 ราย และมาจากต่างประเทศ 7 ราย 66 รายที่เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศดังกล่าวกระจายไป 9 จังหวัด โดย จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด มากที่สุด ตามด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 33 ราย กรุงเทพมหานคร 21 ราย ปทุมธานี 6 ราย เพชรบุรี 1...

ข่าวโควิดวันนี้ 29 ก.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ 29 ก.ค. เมื่อเวลา 11.30 น. ศบค. แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด สถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้ 29 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา และเข้าสู่ State Quarantine  เป็นทหารชายไทย อายุ 26 ปี อาชีพข้าราชการทหาร กลับจากฝึกทหารที่ฐานทัพฮาวาย ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,298 ราย หายป่วยแล้ว 3,111 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่...

ข่าวโควิด 28 ก.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ 28 ก.ค. 63 ศบค.  แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด ในไทยวันนี้ 28 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาทั้ง 2 ราย และเข้าสู่ State Quarantine ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,297 ราย หายป่วยแล้ว 3,111 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 128 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ และมีผู้เสียชีวิตรวม 58 ราย...